Navigation

Buurtsportcoaches

Het onderste gedeelte van Cesponec is een dag in de week verhuurd aan de Buurtsportcoaches

Wij zijn en wat doen de buurtsportcoaches
In de gemeente Emmen zijn twaalf buurtcoaches werkzaam in de zes sociale gebieden.
Elk tweetal werkt gebieds en vraaggericht. In het gebied De Monden zijn Mike Kelly
en Mark Nicolai de buurtcoaches

De buurtcoaches hebben aansluiting bij de gebiedsteams in het gebied. Vragen uit de samenleving
zullen in nauwe samenwerking met het sociale gebiedsteam en overige partners in het werkveld zo goed mogelijk worden beantwoord.

Onze belangrijkste taken zijn:
– Ondersteuning voor alle hulpvragen op het gebied van sport en bewegen
– Sportstimulering o.a. via brede school (activiteitenladders)
– Ondersteuning bij aanvragen Jeugdsportfonds/Participatiewebshop
– Ondersteunen van sportverenigingen bij verschillende vragen
– Motorische Remedial Teaching in groepen
– Organisatie van sportevenementen
– Gezonde leefstijl bevorderen(gezond eten, water drinken en meer bewegen)
– Ondersteuning geven aan scholen voor het bewegingsonderwijs
Mochten er vragen zijn dan zijn wij bereikbaar via onderstaande gegevens
T: 0615036750 (Mark) en 0621100018 (Mike)
E: bscdemonden@emmen.nl
F: www.facebook.com/BuurtcoachesDeMonden
T: @BSC deMonden